AVALEHT PROJEKT TEGEVUSED NOORED LISAINFO

Ida-Viru venekeelsete koolinoorte riigikaitseteemaline arvamusuuring

 

Kaitseministeeriumi toel 2012. a juunis läbiviidud statistiliselt usaldusväärse arvamusuuringu raames kaardistati Ida-Viru venekeelsete noorte teadmised, arvamused ja hoiakud Eesti riigikaitse ja julgeoleku suhtes. Arvamusuuringu sihtrühmaks olid 9.-11. klasside õpilased ja kokku saadi 1077 analüüsimiseks kõlblikku ankeeti 17 koolist.

 

Arvamusuuringu lühikokkuvõte

 

ISBN 978-9949-33-192-5

Ida-Viru Noorteakadeemia © 2011-2013
Regina Marčenkienė foto © 2011-2013